आपण आपला स्वत: चा बॉस बनू इच्छिता?

आपण तयार केलेल्या व्यवसायाच्या परिणामी आपण आर्थिक यशाचे स्वप्न पाहिले आहे?

हा एक उद्योजक संमोहन प्रोग्राम आपल्याला आपल्या सुप्त मनामध्ये टॅप करण्याची परवानगी देऊ शकेल जिथे आपण आपले वर्तन आणि विचार सुधारित करू शकाल जेणेकरुन आपण यशस्वी उद्योजक होण्यासाठी जे करण्यास उद्युक्त आहात.

यशस्वी उद्योजक असण्याचे बरेच फायदे आहेत. केवळ आर्थिक फायदेच नाहीत तर आपल्या मानसिक आणि आध्यात्मिक आत्म्यासही फायदे आहेत. आपण सुरू केलेल्या व्यवसायासह जेव्हा आपल्यास यश मिळेल तेव्हा आपल्यास कर्तृत्वाची अतूट भावना जाणवते. कर्तृत्वाची ही भावना आपला आत्मविश्वास वाढवते. जेव्हा आपला आत्मविश्वास वाढतो, तेव्हा आणखी काही करण्यास आपण प्रवृत्त होता. हे चक्र आपल्याला व्हायचे ते यशस्वी उद्योजक होण्यास मदत करते.

हा संमोहन प्रोग्राम नियमितपणे ऐकण्याद्वारे आपण उद्योजक होण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यास आपण प्रवृत्त होऊ शकता. हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्याच्या उत्कटतेने आपल्यातील प्रत्येक भाग भरला जाऊ शकतो. आपण यशस्वी होण्यासाठी प्रेरित होऊ शकता आणि परिणामी, आपण यशस्वी होऊ शकता. आपण घेतलेले प्रत्येक चरण आपल्याला आपल्या स्वप्नांच्या जवळ आणि आणखी जवळ आणू शकतात आणि आपण आज संमोहन कार्यक्रमाच्या मदतीने प्रारंभ करू शकता. 
 

What student say about Dr Santosh Parab

What People say about Dr Santosh Parab

People say across the Glob

“Santosh’s coaching style on Identifying goals and defining a vision for success is amazing.”

Olivia Williams

London, UK

“Dr Santosh Parab has mastery on creating professional and personal growth plans.”

Andrew Jones

Manchester, northwest England

“Awesome practice of Identifying limiting beliefs and treating on the spot.”

Maria García

Western Spain

“Thank you doc, now working toward financial independence.”

Samuel Harris

London, UK

“Great teaching for obtaining work/life balance.”

Alba Sánchez

Barcelona, Spain

''You feel there is someone that is willing to try and help you, which for me is wonderful.''

Shirley Jex-Blake

Edinburgh, Scotland

''My mind coach helped direct me in the right direction, very friendly and a credit to Dr Santosh Parab. Thanks again!''.

Bryan

Melbourne Cricket Ground, Australia

''Great! I feel motivated in myself after meeting Dr Santosh Parab.''

Misaki Nakamura

Mount Fuji, Japan

“SANTOSH, you are modern yogi, my blessings to your MARG”

Swami Laxmandas

(Mouni Baba, Nagpurwale)